ExploreYOU.nl

Module 6. Ontwikkel organisatie- en omgevingssensitiviteit!

Als je waarde wilt toevoegen met je opdracht of project is het raadzaam de missie en visie van de organisatie waarvoor je het doet te begrijpen.
Of je in een organisatie werkt of als zelfstandige, iedereen werkt bij zijn project/opdracht met mensen die daarbij van belang zijn. Krijg helder wie dat zijn en hoe ze in te zetten zodat het ook jouw belang dient.
Gebruik maken van elkaars belangen is niet vies en onethisch, zolang het uiteindelijk maar een win-win situatie voor beiden oplevert.
Je omgeving biedt vele mogelijkheden tot netwerkcontacten. Door hiermee sensitief om te gaan vergroot je je kansen.