ExploreYOU.nl

Module 1. Toon persoonlijk leiderschap!

Deze module bestaat uit 4 video's met 4 verschillende onderwerpen. Bij elke video hoort een document met opdrachten om het geleerde uit de video concreet te maken. Veel succes en plezier!

Wanneer je 'onnatuurlijk' gedrag vertoont, toon je pas echt leiderschap.

Als je praat vanuit je waarden maak je meer impact op anderen.
Krijg inzicht in je krachten en wat jíj kunt doen als je teveel doorschiet in je valkuilen.

Stel je niet op als slachtoffer, door verantwóordelijkheid te nemen toon je persoonlijk leiderschap.