Draagvlak creëren

Creëer draagvlak

Het zou mooi zijn als iedereen altijd dolenthousiast akkoord gaat met jouw voorstellen. In de praktijk is dat vaak een stuk lastiger.


Als professional moet je ervoor zorgen dat je plannen ook geaccepteerd worden door je omgeving. Dat wil zeggen dat je alle stakeholders mee moet zien te nemen. Dat doe je door draagvlak te creëren.

 

Wat betekent ‘draagvlak creëren?’ Dat betekent dat je er voor zorgt dat je ondersteuning en goedkeuring krijgt voor de plannen die je wilt gaan uitvoeren. Nieuwe plannen betekenen vaak een verandering. Om te voorkomen dat mensen gaan mopperen of tegenwerken, doe je er verstandig aan je plannen 'in de week' te zetten. Dat geeft mensen het gevoel dat ze kunnen meedenken en meebeslissen. Ze kunnen wennen aan het idee, zodat de verandering niet als een donderslag bij heldere hemel komt. Het voorkomt dus weerstand bij je doelgroep.


Hieronder staan 6 manieren waarmee je draagvlak kan creëren bij je stakeholders:

  • Door mensen al in een vroeg stadium bij het maken van de plannen te betrekken. Je organiseert bijvoorbeeld een samenkomst waarin iedereen mee kan brainstormen. Zo ontwikkel je samen een plan.

  • Door rekening te houden met belangen en motivatie. Je legt je plan voor bij de verschillende stakeholders en vraagt hen om feedback. Zo voelen deze partijen zich gehoord en komt het plan niet onverwacht.

  • Door te onderhandelen met betrokken partijen. Alle partijen worden zo medeverantwoordelijk voor de gekozen oplossing of het te nemen besluit.

  • Door mensen informeel te spreken bij een kop koffie. Je tast dan af, hoe ze tegen een situatie aankijken. Dit werkt bijvoorbeeld goed als je als adviseur een nieuwe aanpak of werkwijze wilt voorstellen binnen een organisatie.

  • Door informatie te verstrekken en inspraakronden te houden. Soms is het nodig om hiervoor een apart communicatieplan te maken.

  • Door mensen te laten deelnemen in een project. In een project zijn afgevaardigden uit verschillende afdelingen of organisaties betrokken. Deze worden door hun deelname enigszins 'mede-eigenaar' van de oplossing. Hierdoor is het moeilijker om dan niet akkoord te gaan met het voorstel.

Vind je 'Draagvlak creëren' interessant?

In de online training 'Versterk je professionaliteit' komt 'Draagvlak creëren' uitgebreider aan bod, naast 31 andere onderwerpen.


Als je je professionele vaardigheden verder wilt ontwikkelen, dan is deze online training een uitgelezen kans voor je.


Bij elk onderwerp hoort een korte video en een hand-out waarin het geleerde voor jou heel praktisch wordt gemaakt.