Jacqueline Weesie Handlezen is onderdeel van ExploreYOU.nl

                    Het antwoord op je levensvraag                                           staat in je hand geschreven!

Mission Mindset Money

Handlezen

Wil je inzicht in je

Talenten

Blokkades

Kwaliteiten

Uitdagingen

Kies voor een Consult Handlezen

Voor zelfreflectie en een antwoord op je (levens)vraag

Waarde

Handlezen is oud.

Door hekserij en de kerk is Handlezen lange tijd verguisd. Gelukkig wordt Handlezen nu weer op waarde geschat.

Wil jij jezelf (nog) beter

leren kennen.

Maak een afspraak

Meer info


Wie ben ik?

Na 25 jaar een internationaal training en coaching bureau geleid te hebben, nu gepassioneerd geraakt door Handlezen. 
Je leven staat als blauwdruk in je hand geschreven.

Zullen we samen op 

ontdekkingstocht gaan?

Meer info

Wie ben ik?

Dankbaar ben ik voor het leven dat me tot nu toe gegeven is (1956). Getrouwd met de liefde van m'n leven en een familie met twee kleinkinderen waar ik stapeldol op ben. Verder ruime (levens)ervaring op gedaan in de Jeugdhulpverlening en in de 25 jaar dat ik met veel plezier een (internationaal) training en coaching bureau heb geleid (Digne Consult).


Naast zingen en gedichten schrijven heb ik mijn passie gevonden in Handlezen. Ik ervaar elk consult als een cadeautje. het is heel bijzonder om op deze manier een kijkje in iemands leven en zijn te mogen nemen.


Toen ik met Handlezen in aanraking kwam werd ik direct getroffen door de kwaliteit ervan en wat je ermee kunt doen, dat had ik nooit verwacht. Ik vind het nog steeds wonderlijk dat al je talenten en kwaliteiten, maar zeker ook je blokkades zo duidelijk in je handen geschreven staan. Het is echt de blauwdruk van je ziel. Daarnaast geven je handen perfect je ontwikkelingsmogelijkheden weer en helderheid waar je krachten liggen.

Hoe jij de beste versie van jezelf kunt worden.

En dat inzicht krijg je in 1 consult van 1,5-2 uur. Dat is toch te gek!


Mijn intentie is mensen blij maken en ondersteunen in hun leven en werk.

Laat je verrassen door een Handlezing.

Maak een afspraak, WhatsApp of bel of mail"

jacqueline@exploreyou.nl

WAARDE VAN HANDLEZEN

Handlezen wordt vaak geassocieerd met duister kijkende zigeunerinnen of een zweverige kermisattractie waar je de toekomst kunt laten voorspellen. Niets is minder waar. Handlezen is een empirische wetenschap en voor de oorsprong moeten we 5.000 jaar terug in de tijd.


Ver voor onze jaartelling hielden oude volken zich al bezig met Handlijnkunde, zoals de Assyriërs, Tibetanen, Babyloniërs, Perzen, Indiërs, Egyptenaren en Chinezen.

Het schijnt dat ook belangrijke historische figuren als Aristoteles, Plato, Hippocrates en Alexander de Grote en Julius Caesar de kunst van het handlezen bezaten.


Handlezen werd niet beoefend door de 'gewone' man, maar door iemand van aanzien, een filosoof, geleerde of orakel. Het was in die tijd heel normaal om je handen te laten lezen bij het nemen van grote beslissingen of gezondheidsproblemen.


In de Middeleeuwen en de Renaissance bereikte het handlezen het toppunt van populariteit, ook voor de Katholieke Kerk was Handlezen niet vreemd. Diverse Pauzen lieten zich de handen lezen. Hier kwam een eind aan bij paus Paul Pauls IV. In 1559 werd er een zwarte lijst vervaardigd met voor Katholieken verboden boeken en studies en de 'heksenjacht' begon.


In de 19e eeuw kwam het handlezen weer bij een groter publiek in beeld. Bekende Handlezers uit die tijd zijn D'Arpentigny en Professor Desbarrolles. Rond 1900 bracht William G. Benhal met zijn wetenschappelijke benadering de handleeskunde weer volop in de belangstelling.


In 1940 kwam het boek 'Worden wie je bent' van Julius Spier uit. Carl Gustav Jung was onder de indruk van zijn werk en in het voorwoord schreef hij: De handen, waarvan de vorm en het functioneren zo innig verweven zijn met de psyche, kunnen op sprekende en dus verstaanbare wijze uiting geven aan de psychologische eigenheid, dat wil zeggen, het menselijk karakter.


Bovenstaande info met veel dank aan mijn inspirerende docente Ellen Duim.