Missie en visie

Versterk je professionaliteit door het beter begrijpen van de missie!

De missie van een organisatie is een korte samenvatting die de essentie, het bestaansrecht van de organisatie weergeeft. Zo’n missie inspireert, verbindt en geeft richting aan het handelen van alle medewerkers. De bedoeling is natuurlijk dat de medewerkers bekend zijn met die missie en zich ermee kunnen identificeren.

 

Jouw organisatie heeft die missie waarschijnlijk ook mooi omschreven, te vinden op jullie site. Helaas belandt de missie echter, na een korte informatiecampagne, vaak in de spreekwoordelijke ‘bureaulade’. Herkenbaar? 

 

Natuurlijk weet je als professional/medewerker op hoofdlijnen wel wat de bedoeling is van je werk, wat de doelgroep is en de inhoud van je takenpakket. En dat gaat waarschijnlijk prima zo. 

Toch is het opvallend dat veel mensen de details van de missie van hun organisatie niet kennen of soms nauwelijks kunnen benoemen waar de organisatie waarvoor ze werken, waar hun organisatie nu precies voor staat. Geldt dat ook voor jou?

 

Het idee is dat je altijd werkt vanuit die missie. ‘Want als je niet weet waar je naar toe gaat, is iedere richting de juiste’! Het lijkt allemaal zo logisch. Het is namelijk een onderdeel van professionaliteit. Het maakt het verschil tussen effectief en efficiënt gedrag helder: het gaat er namelijk in eerste instantie om dat je de goede dingen doet, daarna pas om of je de dingen goed doet.

Hoe zit dat bij jou?

De vraag is hoe je de missie voor jezelf meer ‘levend’ kan maken.


Het Ashridge missiemodel, ontwikkeld door Andrew Campbell, geeft hierbij een aantal handvatten. Campbell stelt dat een missie pas inspirerend kan zijn en sturing kan bieden als je als professional medewerker de volgende 4 onderdelen goed begrijpt:

 

  • Welk DOEL heeft de organisatie. Welk ideaal wordt er nagestreefd? Waarom zijn wij op aarde?
  • Welke STRATEGIE hanteert de organisatie. Hoe worden de doelstellingen bereikt? Is er een soort van handleiding die gevolgd moet worden? 
  • Welke WAARDEN heeft de organisatie. Waar gelooft het bedrijf in? Waar staan ze voor, wat vindt de organisatie écht belangrijk? Deze waarden komen voort uit principes en overtuigingen en zijn bepalend voor de bedrijfscultuur.  
  • En tot slot: welke GEDRAGSNORMEN worden belangrijk gevonden. Op deze manier is het voor medewerkers duidelijk wat voor gedrag van hen verwacht wordt. Wat is de bedrijfscultuur?

 

Toets je eigen missie!


Aan de hand van de vier elementen van het missiemodel kun je bepalen of je de missie voldoende kent.

En of je die ook écht uitdraagt!

Zou je beter beoordeeld en gewaardeerd worden als je daar effectiever mee om zou gaan? 

Vind je 'Werken vanuit de missie' interessant?

In de online training 'Versterk je professionaliteit' komt 'Werken vanuit de missie uitgebreider aan bod, naast 31 andere onderwerpem.


Als je je professionele vaardigheden verder wilt ontwikkelen, dan is deze online training een uitgelezen kans voor je.


Bij elk onderwerp hoort een korte video en een hand-out waarin het geleerde voor jou heel praktisch wordt gemaakt.