Probleem of uitdaging?
Probleem of uitdaging

Probleem of Uitdaging?

Als professional ervaar je vaak stress. Als je in gezinsverband thuis werkt, geldt dit mogelijk ook voor jou. Stress is een beladen term. Al snel wordt er gesuggereerd dat er een probleem zou zijn. Maar is dat wel zo? Of is er juist een uitdaging? Alles draait per slot van rekening om een goede balans tussen inspanning, ontspanning, werkomgeving, complexiteit van het werk en persoonlijke instelling

 

Vaak wordt eraan voorbijgegaan dat stress een functie heeft en dus zeker positief kan werken. Ook leidinggevenden lijken er vaak op gericht om de stress bij hun medewerkers zoveel mogelijk te beperken, omdat het iets zou zijn wat vermeden moet worden. Terwijl je zonder stress weinig zal presteren. Stress betekent niets anders dan spanning of druk.

 

Stress, bv ter voorbereiding van een belangrijke presentatie, leidt tot een verhoogd adrenalinegehalte, en juist dóór de adrenaline ben je in staat optimaal te presenteren. Stress in je werk is meestal een gezonde zaak, dat ervoor zorgt dat je leert, je ontwikkelt en je mogelijkheden vergroot. De meeste mensen hebben ook (enige) druk nodig om lekker te functioneren en creatief te kunnen zijn. 

 

De individuele verschillen in het ervaren van en het omgaan met stress kunnen enorm zijn. Waar de één spanning omzet in alertheid en moeiteloosheid en snel schakelt tussen werkzaamheden, raakt de ander in paniek. Het gaat er dus om dat je een goede balans vindt tussen draaglast en draagkracht.

Enkele tips waarmee je die goede balans kunt vinden en behouden:

 

  • Zorg dat je voldoende verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap hebt in het werk. Dit is natuurlijk per taak/project verschillend en niet altijd voldoende mogelijk, maar waar het om gaat is dat je het gevoel hebt dat je kunt ingrijpen wanneer dat nodig is. Praat hierover met je leidinggevende/ opdrachtgever.

 

  • Leer van de ‘best practices’ van anderen. Soms lijken dingen bij hen simpeler te gaan, Hoe kan dat en hoe pakken zij dat aan? 

 

  • Leer hoe je relatie-vriendelijk ‘NEE’ zegt - ken je grenzen en, nog belangrijker, hou je aan je eigen grenzen. Of het nu om zakelijke of privé situaties gaat, ga geen extra verantwoordelijkheden aan die je niet kan waarmaken. ‘Boven je kunnen werken’ is een van de grootste stress/werkdruk veroorzakers.

 

  • Vermijd mensen die bij jou stress creëren. Wanneer je structureel gestrest raakt van iemand en je bent niet in staat om de relatie met die betreffende persoon ten goede te keren, beperk dan de contactmomenten tot een noodzakelijk minimum of, als dat mogelijk is, verbreek de relatie.

 

  • Vermijd onderwerpen die de werkdruk beleving verhogen - wanneer je weet dat bepaalde gespreksthema’s je van streek maken, vermijd deze onderwerpen dan op die momenten waarvan je weet dat je er niet tegen kan. Wanneer je elke keer met dezelfde personen in eenzelfde discussie belandt, begin er dan niet meer over of neem afstand van de discussie.

 

  • Verhoog je assertiviteit - je bent de kapitein op je schip. Onderneem actie en los problemen op, of beter nog: probeer deze te voorkomen door goed te anticiperen. Uit je ongenoegen wanneer je deze op voelt komen op een constructieve manier en laat het daarna los.

Vind je 'Probleem of uitdaging' interessant?

In de online training 'Versterk je professionaliteit' komt 'Probleem of Uitdaging' uitgebreider aan bod, naast 31 andere onderwerpen.


Als je je professionele vaardigheden verder wilt ontwikkelen, dan is deze online training een uitgelezen kans voor je.


Bij elk onderwerp hoort een korte video en een hand-out waarin het geleerde voor jou heel praktisch wordt gemaakt.