Het kleine kind
Het kleine kind

HET KLEINE KIND

HET KLEINE KIND

Het kleine kind in mij
Als schat ziet diep verborgen
Verschanst en beschermt zichzelf
Vol angst en grote zorgen

Haar bestaan lang onontdekt
Altijd intens aanwezig
Laag voor laag gevoeligheid
Met warme hand ontwonden

Haar weerklank was verstomd
Hield ons beiden ongezond
Samen de wereld weerstaan
Haar lering: ga toch staan!

Nu dartelt ze rond
Vol vrolijkheid en gezond
Haar boodschap geeft groot verschil
Ontdek wat zij je zeggen wil!


©2019 Jacqueline Weesie