VANDAAG
Vandaag

VANDAAG

VANDAAG

De dag
Ligt loom en leeg voor me
Oningevuld en onbesproken
Oneindige zee van tijd

Geen zwaarmoedigheid en opwinding
Alleen een sluier van warmte en mist
Alles ligt nog verscholen
In de knop uitnodigend op wacht

Verhult in stilte ligt de toekomst
Gewetensvolle vragen in ruste
Wat wil, moet en ga ik doen?
Geen eisen stel ik aan mezelf

Alleen openstaan en wachten
Wat het universum mij nu biedt
Ineens is daar een prachtig wonder
De onthulling van het volgende niets!


©2019 Jacqueline Weesie